Meny
Du er her:Hjem>Diakoni, Ressurser og Publikasjoner>Diakoni i KABB
Diakoni i KABBHilde Løvén Grumstad

Diakoni i KABB

Publisert 18.01.2017
Hei! Vi ønsker å gjøre hverdagen din bedre, enten du er blind eller svaksynt. Her finner du blant annet diakonisiden og andakt. Du er også selvfølgelig hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss på telefon eller e-post for spørsmål, samtale, sjelesorg, eller det du har på hjertet. Vi er her for deg! Organisasjonsdiakon Hilde Løvén Grumstad

 «Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Det er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet» (Plan for diakoni i Den Norske Kirke, 2007)

Bortsett fra nedsatt syn, er mennesker med synshemming som alle andre, og møter de samme utfordringene i livet som andre mennesker.
Som diakonal organisasjon drevet av synshemmede, vil KABB spesielt arbeide med å legge forholdene til rette for at synshemmede skal ha et fullverdig og godt liv.

KABB har en ansatt organisasjonsdiakon, men den diakonale tankegangen gjennomsyrer alt KABB gjør. Noen tiltak utpeker seg spesielt som diakonale oppgaver:

Bindeledd til menigheten
Vi ønsker å gjøre det lettere for synshemmede å delta i sine lokale menigheter. Dette skjer ved at vi veileder menigheter i hvordan de kan legge til rette for synshemmede. Mange av KABBs tilbud, som bøker og materiell i lydutgave og i punktskrift, kan lette inkluderingen i menighetsarbeid, trosopplæring og konfirmantundervisning. KABB stiller også gjerne med foredrag og informasjon.


Personlig kontakt
Diakonen i KABB kan kontaktes av synshemmede som trenger rådgivning i praktiske eller sjelesørgeriske spørsmål, eller som vil ha hjelp til å komme i kontakt med sin lokale menighet. Diakonen vil i mange tilfeller kunne veilede deg videre til mennesker eller instanser som kan imøtekomme dine behov.

Møteplasser og likepersonsarbeid
Diakonen er ansvarlig for KABBs arrangementer, som er viktige møteplasser for mange synshemmede. Her er det mange muligheter for å utveksle erfaringer om å leve med en synshemming, og knytte nye kontakter. KABB har flere årlige leirer og andre samlinger.

 

Tips en venn

Kontakt KABB

Telefon: 69 81 69 81
Epost: kabb@kabb.no

Powered by Cornerstone