Meny
Trosopplæring

Babysang i punktskrift

Småbarnsang tilrettelagt for synshemmede foreldre
KABB har tilrettelagt sangmateriell for barn og familier med redusert synsevne for at de skal kunne delta i menighetens babysang. Materiellet produseres av KABB på forespørsel fra menighetene.
[Les mer]
Bønnebok for ungdom

Er det en bønnebok som banner i kjerka?

KABBs bønnebok har gått språkelig langt i å hjelpe ungdom til å be
De fleste bønnebøker er høytidelige og poetiske - greit nok, men de egner seg dårlig til å lære dagens ungdom å be. Vi laget vår egen bønnebok - direkte, upolert, men oppriktig, slik ungdom tenker, sier redaktør Bjørn Hanssen.
[Les mer]
Lydbok

Min egen Kirkebok

Skrevet av Dagny Holm
[Les mer]
Lydbok

Barnas kirkebok

Skrevet av Eyvind Skeie.
[Les mer]

Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet?

Kristnt Arbeid Blant Blinde og svaksynte har laget et forslag som menighetene kan arbeide videre ut ifra
[Les mer]

Konfirmantmateriell

Visste du at?
Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte har mange tilbud som er viktige i trosopplæringen. En av de viktige epokene i trosopplæringen er konfirmanttiden. I konfirmanttiden er det gode muligheter for at ungdommer kan få et møte med vår kristne tro på en mer moden måte enn tidligere i livet. KABB sitter på kompetanse for hvordan man best mulig kan tilrettelegge for synshemmede i konfirmanttiden. Gjennom råd og veiledning og bruk av gode hjelpemidler er det mulig å legge til rette for en god konfirmanttid.
[Les mer]

LYDBOK I TROSOPPLÆRINGEN

Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte (KABB) har mange produkter som passer inn i menighetens trosopplæring for barn og unge mellom 0 og 18 år.
[Les mer]
Powered by Cornerstone