Etiopisk gutt som peker mot himmelen.

Tilbake til artikkelen.