Heidi Vestbye, Ingvild Vestbye og Magne Bruteig i studio.

Tilbake til artikkelen.