Magne Bjørndal som står ved alteret og forretter nattverd.

Tilbake til artikkelen.