KABBs referansegruppe for lydbiblioteket består av Bjørg Sundsvalen, Heidi vestbye, Ranveig Bredesen, Mette Lilleeng, Morte Odner Eriksen og Inger Slang

Tilbake til artikkelen.