Vi jobber for at alle skal ha rett til å utøve sin tro og delta i kirke og fellesskap

  • Våre tilbud kan brukes av alle med syns- og lesevansker
  • Frivillig organisasjon startet i 1933 av funksjonshemmede
  • Vi hjelper menigheter og organisasjoner med tilrettelegging og inkludering