To par hender som bygger på hverandre.

Return to article.