Tidligere Biskop og Gen. Sekr hos NMS Odd Bondevik.