Oppføringer av Anne Brit Sande

En meningsfylt jobb som lærer

79 år gamle Erling Sundbø har undervist blinde og svaksynte elever i flere tiår på Huseby offentlig skole for blinde. Han er selv svaksynt og født med albinisme. Egne erfaringer fra oppveksten gav ham ekstra forutsetninger til å hjelpe elevene. Noen av dem hadde med seg negative opplevelser, og Erling tror mange fikk det bedre på Huseby.
I denne episoden av podkasten «Velkommen til min verden» forteller han både om livet på skolen og om tilværelsen som pensjonist.
Continue Reading En meningsfylt jobb som lærer

Kirkens ungdom viser vei til universell utforming

Ungdommens kirkemøte (UKM) har gjort vedtak med en rekke krav om universell utforming av kirken, som blant annet handler om bedre tilgjengelighet for – og representasjon av funksjonshemmede i kirkens organer.
– Vi er ikke i mål før Den norske kirke har gjort sine vedtak på kirkemøtet i 2023, sier Øyvind Woie, generalsekretær i KABB. Han er imidlertid svært glad for det tydelige budskapet UKM nå sender til Den norske kirke. Continue Reading Kirkens ungdom viser vei til universell utforming

Ungdommene fronter universell utforming

-Jeg skal delta som delegat fra KABB på ungdommens kirkemøte. Da kan jeg delta i alt på møte, også med stemmerett. Ikke minst får jeg sitte i komiteen som skal arbeide spesielt med saken om universell utforming i kirka. Siden det blir ekstra fokus på dette i år, er det viktig at det er med noen funksjonshemmede i diskusjonene, sier Solveig-Marie Oma. Ungdommens kirkemøte er 7.-11. oktober.
Continue Reading Ungdommene fronter universell utforming

Alene til Afrika med 5% syn og hvit stokk

Knut Aadland fra Bergen (til venstre) har opplevd to store tap; tap av synet på begynnelsen av 2000-tallet, og tapet av datteren som omkom i en flystyrt i Etiopia i 2019. I denne episoden av podkasten Velkommen til min verden, forteller Aadland til KABBs reporter Kurt Ove Mæland (til høyre), om hvordan han har fulgt opp datterens humanitære arbeid med reiser til Afrika, med hvit stokk og uten ledsager. Continue Reading Alene til Afrika med 5% syn og hvit stokk

– Tålmodigheten er slutt

– Etter vårt syn er ikke mangfoldet i befolkningen speilet i kirkemøtet, og spesielt ikke når det gjelder funksjonshemmede, sier Øyvind Woie, generalsekretær i KABB. Generalsekretæren sier KABB er lei av å vente på at funksjonshemmede skal få plass i styringsorgan og viktige forum i den norske kirke. Han kaller manglende representasjon for diskriminering. Continue Reading – Tålmodigheten er slutt