Oppføringer av Anne Brit Sande

At kirka tar tak er et riktig steg mot et mer inkluderende samfunn

– Å ikke kunne lese eller skrive er ganske inngripende i et voksent menneskes liv, når alt i livet ditt beror seg på det, sier Rita Lie i Dysleksiforbundet.
– Det er viktig også for Dysleksi Norge og våre medlemmer at KABB har fokus på universell utforming og har fått gjennomslag for dette i Kirkerådet.  Continue Reading At kirka tar tak er et riktig steg mot et mer inkluderende samfunn

Et kirkeråd for funksjonshemmede vil gi kirka viktig kunnskap

– I Konvensjonen for mennesker med funksjonsnedsettelser, som Norge har ratifisert og som det nå er snakk om skal inkorporeres i norsk lov, heter det «Ingenting om oss uten oss». Dette er viktig at man viderefører også i kirkelig sammenheng, sier Ann-Marit Sæbønes. Lederen av Rådet for personer med funksjonsnedsettelser i Oslo kommune tror et eget kirkeråd for funksjonshemmede er helt nødvendig. Continue Reading Et kirkeråd for funksjonshemmede vil gi kirka viktig kunnskap

En meningsfylt jobb som lærer

79 år gamle Erling Sundbø har undervist blinde og svaksynte elever i flere tiår på Huseby offentlig skole for blinde. Han er selv svaksynt og født med albinisme. Egne erfaringer fra oppveksten gav ham ekstra forutsetninger til å hjelpe elevene. Noen av dem hadde med seg negative opplevelser, og Erling tror mange fikk det bedre på Huseby.
I denne episoden av podkasten «Velkommen til min verden» forteller han både om livet på skolen og om tilværelsen som pensjonist.
Continue Reading En meningsfylt jobb som lærer

Kirkens ungdom viser vei til universell utforming

Ungdommens kirkemøte (UKM) har gjort vedtak med en rekke krav om universell utforming av kirken, som blant annet handler om bedre tilgjengelighet for – og representasjon av funksjonshemmede i kirkens organer.
– Vi er ikke i mål før Den norske kirke har gjort sine vedtak på kirkemøtet i 2023, sier Øyvind Woie, generalsekretær i KABB. Han er imidlertid svært glad for det tydelige budskapet UKM nå sender til Den norske kirke. Continue Reading Kirkens ungdom viser vei til universell utforming

Ungdommene fronter universell utforming

-Jeg skal delta som delegat fra KABB på ungdommens kirkemøte. Da kan jeg delta i alt på møte, også med stemmerett. Ikke minst får jeg sitte i komiteen som skal arbeide spesielt med saken om universell utforming i kirka. Siden det blir ekstra fokus på dette i år, er det viktig at det er med noen funksjonshemmede i diskusjonene, sier Solveig-Marie Oma. Ungdommens kirkemøte er 7.-11. oktober.
Continue Reading Ungdommene fronter universell utforming