Oppføringer av Frank Tangen

Nettmøte med Inger Marie Lid. Onsdag 6. mai kl. 20: Universell utforming og samfunnsdeltakelse

Hva betyr «universell utforming»? I løpet av livet opplever vi alle nedsatt funksjonsevne. Hvilke krav kan vi stille? Inger Marie Lid er professor ved VID vitenskapelige høyskole og har nylig utgitt bok om temaet. Der sklriver hun blant annet om arbeidsliv og kirke. Møt henne i nettmøte onsdag 6. mai kl. 20. Continue Reading Nettmøte med Inger Marie Lid. Onsdag 6. mai kl. 20: Universell utforming og samfunnsdeltakelse

Nytt tilbud: Kurs i ekkolokalisering. 1.-3. november 2019

Ekkolokalisering er en teknikk som brukes sammen med hvit stokk hvor vi lager et skarpt klikk med tunga.  Lyden fra klikket treffer tingene rundt oss og lyden kommer tilbake som et ekko. Med litt trening kan hjernen bruke ekkoet på en lik måte som synet. Å se vegger, døråpninger, trær og etter hvert til og med hvor det er folk i et rom. KABB og Blindeforbundets ungdom i Midt-Norge arrangerer kurs i Kristiansund. Continue Reading Nytt tilbud: Kurs i ekkolokalisering. 1.-3. november 2019