Oppføringer av

Nettmøte med Inger Marie Lid. Onsdag 6. mai kl. 20: Universell utforming og samfunnsdeltakelse

Hva betyr «universell utforming»? I løpet av livet opplever vi alle nedsatt funksjonsevne. Hvilke krav kan vi stille? Inger Marie Lid er professor ved VID vitenskapelige høyskole og har nylig utgitt bok om temaet. Der sklriver hun blant annet om arbeidsliv og kirke. Møt henne i nettmøte onsdag 6. mai kl. 20. Continue Reading Nettmøte med Inger Marie Lid. Onsdag 6. mai kl. 20: Universell utforming og samfunnsdeltakelse