Oppføringer av Jon Ivar Dypedal

Intervju med Johanne Ausel

Johanne Ausel fra Kristiansand er 19 år og førerhundbruker. Hun mistet synet for 8 år siden som følge av en operasjon, men hun tenker positivt og ser lyst på fremtiden. Du kan lese intervjuet med henne i KABBnytt nr 2 i 2019. Her er intervjuet i lydversjon som også er sendt på KABBmagasinet.

Intervjuer fra skrivekurs 2019

KABB arrangerte skrivekurs på Son spa i mars 2019. Tema var hvordan bruke opplevelser fra eget liv i skrivingen. Lytt til reportasje fra arrangementet her. Opptakene er gjort av Jørgen Øyvåg o g redigert av Jon Ivar Dypedal.

Sunniva Gylver om annerledeshet

Sunniva Gylver (50) er prest i Fagerborg menighet i Oslo. Hun er opptatt av trosdialog mellom personer med ulik religion, og hun involverer seg sterk i miljøspørsmål.  I 2017 ble Gylver utsatt for en livstruende ulykke, her snakker hun om skadene hun fikk, annerledeshet, og tro. Innslaget ble først sendt på KABBmagasinet nummer 6 i 2018. Produsert av Jon… Continue Reading Sunniva Gylver om annerledeshet

Balansekunst – Synlige Stemmer

Å være blind er som å balansere på line. På den ene siden er uavhengighet, og på den andre hensyn. Her forteller Oma om sitt ønske om å være fri, helst kunne fly, eller reise til Peru på egen hånd. Trangen til å være fri og det å være blind kan være en dårlig kombinasjon. Lest av Jørgen… Continue Reading Balansekunst – Synlige Stemmer