Bibeltime av Biskop Erling Utnem

Erling Utnem (1920-2006), biskop i Agder 1973-1983. (Uvisst når bildet er tatt.)

Erling Utnem (1920-2006) var biskop i Agder bispedømme 1973-1983. Etter teologistudiene var han først reisesekretær i skolelaget, deretter lærer ved Indremisjonsselskapets Bibelskole og Misjonshøgskolen i Stavanger. Han arbeidet også som prest og var rektor ved det praktisk-teologiske seminaret på Menighetsfakultetet. Utnem skrev flere bøker, han var en av initiativtakerne til den internasjonale Lausannebevegelsen og kjent for sin kombinasjon av sosialetisk engasjement og et evangelisk budskap.

Opptaket er gjort av Norea Radio, og publiseres med deres tillatelse.

Tema: «Alt i Kristus.» Efeserne 1, 3 – 14

Tema: «Fred med Gud.» Efeserne 2

Tema: «La ingen bedra dere.» Efeserne 4, 17 til 5, 21

Tema: «Din plass i helheten.» Efeserne 5, 22 til 6, 9