Blinde er ekstra sårbare

Ranveig Bredesen og Hilde Løwén Grumstad

Ranveig Bredesen (t.v.)sammen med KABBs diakon Hilde Løwén Grumstad.

KABB ønsker å være en tydelig og støttende aktør for synshemmede. Vi arbeider for null-toleranse for seksuelle overgrep. Om du er en av dem som har hatt krenkende opplevelser, er du velkommen til å ta kontakt med KABBs diakon.

Gjennom #metoo-kampanjen er det skapt en sterkere bevissthet rundt uønsket seksuell oppmerksomhet, og det viser seg at denne problematikken trolig har større omfang blant synshemmede enn ellers i befolkningen. #metoo har mobilisert i blindemiljøet. Ranveig Bredesen skrev en artikkel som ble publisert av vg.no og i Verdidebatt i Vårt Land. Hennes poeng er at hun er blind, ikke fritt vilt. I en undersøkelse gjennomført av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og Norges Blindeforbund oppgir 18 prosent av de synshemmede kvinnene at de har vært utsatt for seksuelle overgrep. I den øvrige befolkningen er andelen på ti prosent.

– Det er kjent at synshemmede har økt sårbarhet og risiko. Her kommer det tydelig fram, dobbelt så mange! sier Hilde Løwén Grumstad som er diakon i KABB.

Hun understreker at KABB ønsker å være en tydelig og støttende aktør for synshemmede.

– Vi arbeider for null-toleranse for seksuelle overgrep. Det er den synshemmede selv som må bestemme hvilke regler som gjelder. Vi har etablert et samarbeid med Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep i denne saken. Deres kompetanse er betydelig, og gjøres tilgjengelig for oss i KABB, understreker hun.

Har du blitt utsatt for seksuelle overgrep? Har debatten rundt #metoo bidratt til å få fram smertefulle eller vanskelige opplevelser eller minner? Trenger du noen å snakke med? KABB har en beredskap for dette, også i jula. Du kan sende en e-post til hilde.lowen.grumstad@kabb.no, eller sende sms til mobil 97894370, så tar vi kontakt.

Les synlige stemmer «Jeg er blind ikke fritt vilt» her.