Carl Fredrik Wisløff: Den kristne og endetiden. 2 Bibeltimer.
C. Fr. Wisløff

Carl Fredrik Wisløff (1908-2004) var professor i kirke- og dogmehistorie ved Menighetsfakultetet.

Carl Fredrik Wisløff (1908-2004) var professor i kirke- og dogmehistorie ved Menighetsfakultetet. Før det var han blant annet med å stifte Norges Kristelige Student- og skoleungdomslag, og gjorde tjeneste som prest. Han var en sentral person for den lavkirkelige delen av norske lutheranere, og en ettertraktet forkynner i disse sammenhengene. Han utgav selv eller var bidragsyter i 121 bøker, mange av dem oversatt til en rekke språk.

Bibeltime 1

Bibeltime 2