Edin Løvås «Samtaler om bønn»

Edin Løvås var pastor og en av foregangsmennene for retreatbevegelsen i Norge. Han skrev en rekke bøker om kristen meditasjon og bønn. Her er han i samtale med Per Frogner om bønn.
Samlet spilletid 45 min 27 sek.