Einar Lundby: Herren er min hyrde.

Tale over Salme 23 og samtale med Johan Stanghelle. Legen Einar Lundby var kjent som en profilert forkynner og sjelesørger. Han ledet hvilehjemmet Solborg på Jevnaker i mange år, og var en aktiv pådriver til opprettelsen av Modum Bads nervesanatorium og Institutt for Sjelesorg, Einar Lundbys Stiftelse.