Kaffekanne

Bli familiemedlem i KABB, få kaffekanne!

Du som er i familie med et KABB-medlem kan også bli medlem i KABB. Du betaler en liten sum for medlemskap, men staten gir 1000 kroner ekstra til KABB for hvert eneste medlem. Dessuten får du en velkomstpremie som er verd mer enn kontingenten du betaler!

For å bli medlem i KABB må du enten være:

-i familie med en syns- eller lesehemmet som er medlem. Dette betyr at foreldre, besteforeldre, søsken, onkler og tanter, verge eller andre som har en familierelasjon til en synshemmet eller lesehemmet kan bli medlem i KABB.

– blind eller svaksynt eller ha en lesehemming av en eller annen art (det kan f.eks være dysleksi, en skade etter MS eller slag)

For hvert nye medlem i KABB (dette gjelder både de som er syns- eller lesehemmet og familiemedlemmer) mottar vi omlag 1000 kroner i støtte fra staten. Dette er en viktig inntektskilde for å gi syns- og lesehemmede et godt tjenestetilbud. Vi starter derfor en vervekampanje der de som verver nye medlemmer får en flott design-kaffekanne fra Eva Solo til en verdi av 649 kr. Om en oppfyller kriteriene, er det også mulig å verve seg selv som medlem.

Årskontingent for medlemmer i KABB er 325 kroner for voksne og 175 kroner for de under 16 år. Når det bor flere på samme adresse, er medlemskontingenten 325 for den første og 50 kroner for hver av de andre husstandsmedlemmene.

Har du spørsmål, kan du sende e-post til kabb@kabb.no eller ringe 69 81 69 81.

Registrer nye medlemmer her:

Skriv hvem som verver i rubrikken for «beskjed» i registreringsskjemaet.