Frank Mangs: Livet i Gud

To bibeltimer. Mangs (1892-1994) var finlandssvensk predikant, forfatter og sanger. Han var knyttet til Misjonsforbundet, og ble sentral i en stor vekkelse i Oslo på 1930-tallet, som fikk ringvirkninger i hele landet.

Livet i Gud – Del 1

Livet i Gud – Del 2