Jon Ivar Dypedal i samtale med Helga Haugland Byfuglien
Preses Helga Haugland Byfuglien

Helga Haugland Byfuglien er preses i bispemøtet.

Helga Haugland Byfuglien (68) fra Bergen, er preses i Bispemøtet i Den norske kirke. Før hun ble valgt til å være leder for bispekollegiet, har hun blant annet vært biskop i Borg. Byfuglien gir oss en sterk historie om en svaksynt bekjent som hadde store forventninger om å bli helbredet. Vi snakker med henne om helbredelse, inkludering og den utviklingen hun har vært med på i kirken de siste tretti årene.