To personer sankker sammen i bymiljø

KABB Kortreist

Vi åpner for fysiske samlinger under trygge forhold. I løpet av det neste halvåret vil vi invitere til lokale møter på sentrale hoteller, med mulighet for overnatting. KABB bistår etter behov med både reise, ledsagere osv. Alle  samlingene starter på fredag med avslutning på lørdag. Selvsagt følger vi gjeldende smittevernregler. Under finner du de foreløpige datoene.

Det kommer mer informasjon snart, men merk deg disse datoene:
2020:

9.-10. oktober                  Oslo
23.-24. oktober                Kristiansand
30.- 31. oktober              Trondheim
20.-21. november           Sandefjord (alternativt Tønsberg)

2021:
15.-16. januar                   Stavanger
12.-13. februar                 Bergen
12.-14. mars                     Bodø (NB: Fredag til søndag!)