Leirminner fra 2018
To deltaker som leker på Barne og Failieleir til KABB

To deltaker på barne og familieleir

KABB tilbyr mange forskjellige arrangementer for syns og lesehemmede hvert år. Her kan du lytte til reportasjer fra seks av arrangementene i 2018. Rtasjene har vært sendt på KABBmagasinet i løpet av 2018.