Øivind Andersen – Sendebrevene i Johannes Åpenbaring

Teologen, læreren og forkynneren Øivind Andersen (1905-1994). Foto NLM historiske arkiv

Teologen, læreren og forkynneren Øivind Andersen (1905-1994) er velkjent for store deler av det norske kristenfolk. Han ble født i Oslo 9. juni 1905. Han tok teologisk embetseksamen ved Menighetsfakultetet 1931. Siden var han lærer og senere også rektor ved Fjellhaug Skolers bibel- og misjonsskole i tilsammen godt og vel 50 år. Andersen var selv blind, og mye brukt som forkynner på KABBs lydaviser. Øivind Andersen skrev en rekke bøker. «Grunnsannheter til frelse», «I sjelesorg hos Jesus», «Livets brød» og «Ved kilden» er de mest kjente.

Tale 1

Tale 2

Tale 3

Tale 4

Tale 5