Forsiden på avisen Vårt Land

Problemer med Lydhør – her finner du Vårt Land på lyd

Viser Vårt Land logo

Du finner lenke til Vårt Land på lyd nede i denne artikkelen.

Vi har dessverre problemer med å få ut Vårt Land på lyd og enkelte andre tidsskrifter. KABB sine publikasjoner og bøker sendes ut gjennom systemene til Norsk Lyd og Blindeskriftsbibliotek. Inntil videre kan du blant annet finne Vårt Land her. 

KABB bruker Lydhør og NLB sine plattformer for å formidle det vi leser inn og lager. NLB får sine datatjenester levert fra Nasjonalbiblioteket. I forbindelse med en større endring av programvare og systemer har det oppstått problemer med å gi våre lesere tilgang på lydutgaven av  Vårt Land.

Vi vet ikke når denne feilen blir rettet. Derfor legger vi ut lenker og spillere til flere publikasjoner her.

Vårt Land på lyd er midlertidig lagt ut på Spotify og du finner de siste lydutgavene her:

Her er url/lenke til de siste utgavene av Vårt Land på Spotify: https://open.spotify.com/show/1puTLGRLA8uDGMnbjtwrG2?si=225a6aa156604b1e 

Her kommer en spiller som spiller siste utgave hentet fra iTunes:

Og her finner du Vårt Land via iTunes: https://podcasts.apple.com/us/podcast/vårt-land/id1595074610

 

Her finner du Adventnytt, Krigsropet og flere andre lydutgaver:

Her er lenke/url til de samme bladene: https://open.spotify.com/show/1qWkjaqnymVdPKM08kK2eQ?si=604fc53656454e02