IMG-0810

Helga og Merete

Helga og Merete i diskusjon over en tekst.