Seks Bibeltimer med Odd Bondevik
Tidlig Biskop/Gen. sekr Odd Bondevik

Odd Bondevik

Odd Bondevik (1941-2014) var prest i Den norske kirke og misjonær i Japan fra 1969. Han var utsendt av Det Norske Misjonsselskap, og ble i 1980 generalsekretær i den samme organisasjonen. I 1991 ble han utnevnt til biskop i Møre, og fra 1998-2002 var han preses for bispemøtet.

Moses

Abraham

Guds bolig

Hoseas kap 11

Tjenesten

Ef kap 5, 14 ff