Sigvart Riiser: Jakobs brev

Bibelskole lærer på indremisjonsbibelskole, Sigvart Riiser

Sigvart Riiser (1920-1995) var lærer ved Indremisjonsselskapets bibelskole i Oslo. Han utga også en rekke bøker, bl.a. «Åndsutrustning og nådegaver» og «Oppstandelse – evig liv.» Han tar for seg Jakobs brev i form av fem temasamlinger.