Innlegg

Fri til å tjene

Dette er ikke enda en bok for å høyne kompetansen hos ledere. Det er en varsom veiledning tilbake til kilden.