Ingvar Nevland, generalskretær

Tilgjengelighet ikke lenger bare viljestyrt

Ingvar Nevland, generalsekretær i KABB

Tilgjengelighet handler om å gi flest mulig sjansen til uhindret å ta del i samfunnet. Det gjelder også på arbeidsplassen og i hjemmet.

For KABBs del dreier oppgaven seg om å gjøre litteratur tilgjengelig på lyd, lage møteplasser og gjøre disse tilgjengelig for synshemmede. Dette er byggesteiner som bidrar til å styrke selvbildet og gi trygghet til egenverdet.

Vi har tidvis satt fokus på funksjonshemmedes fravær i arbeidslivet, men ikke betraktet dette som vår hovedoppgave i arbeidet med å bidra til tilgjengelighet.

Den nye diskriminerings- og tilretteleggingsloven gir noen føringer for deltagelse på arbeidsplassen, i eget hjem og det offentlige rom. Fra tid til annen hører vi om mennesker med redusert funksjonsevne som har lykkes i arbeidslivet. Erfaring tilsier at de ikke er mange, men de finnes. Men som kjent en svale gjør ingen sommer.

KABB har i mange år, gjennom skrift og møtepunkter talt til utallige menigheter og enkeltmennesker om tilrettelegging for synshemmede. Erfaring tilsier at kompetanseheving alene ikke nødvendigvis fører til endringer. Dersom kompetansehevingen ikke styres av en vilje til å sette kompetansen ut i livet, vil tilgjengelighet stadig være et tema som går og går uten å komme til døra. Slik kan kompetanseheving komme til å gå i ring. I en rundkjøring må du som kjent ta et valg, velge en ny retning for å komme deg videre.

For å skape endringer i praksis, er erfaringen at det er behov for mange ulike typer tiltak som virker sammen. Å lovfeste en rettighet er et sterkt virkemiddel, men det trengs noen fyrtårn som våger å ta noen valg, skaffe seg kunnskap om hva det vil si å diskriminere, lytte til behovene og legge om kursen. Den norske Kirke, kristne menigheter og organisasjoner mangler ikke fyrtårnet. Bibelens tale om menneskeverd og forvalteransvar er tydelig nok, allikevel viser det seg at vi trenger et veiledningshefte og en ny lov for at vi skal praktisere vårt åpenbare ansvar og komme oss ut av fastlåste argumenter i rundkjøring.

”Sånn har vi alltid brukt å gjøre det her” eller ” Skal vi som har så mange forpliktelser virkelig bruke tid og krefter på dette?” Har du gjort noen av disse argumentene til dine? De holder ikke lenger! Det er en målsetting at loven om tilgjengelighet skal gi langsiktige og varige endringer.

Den norske Kirke arbeider for tiden med en ”plakat” som skal gi kjøreregler ved ansettelser. Den er ment å hindre at gamle argumenter setter oss fast i rundkjøringen. Det er lov å ha forhåpninger om det fremtidige!