Bli medlem i KABB

Vi er en organisasjon der du kan ha innflytelse og bidra aktivt! Send inn medlemsskjema under, så blir vi sterkere sammen. KABB – Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte er en tverrkirkelig interesseorganisasjon som drives av synshemmede og personer som av andre grunner har vansker med å lese trykt tekst.