Bli medlem

KABB – Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte er en tverrkirkelig organisasjon som ble startet og drives av synshemmede. Vi er en medlemsorganisasjon der du kan ha innflytelse og bidra aktivt til virksomheten.