Bli Berørt

KABB trenger faste støttespillere for å trygge og utvikle tilbudet KABB gir til syns- og lesehemmede. Bli med i givertjenesten Berørt.