Dette er signert protokoll fra generalforsamling 2022 i PDF format