Synstolking i kirken

Gudstjenester og seremonier i kirken har mange visuelle elementer en som ikke ser går glipp av: prosesjoner, presten som signaliserer med hendene når menigheten skal reise seg og sette seg. I en gravferd kisten og blomsterdekorasjoner. Kirkeårets farger er også sentrale symboler som skifter gjennom året, som regel uten å bli kommentert eller forklart.

Derfor har KABB startet prosjektet «Synstolking i kirken» i samarbeid med Asker prosti og med støtte fra Kirkerådet. Målet er å gjøre gudstjenester og seremonier i kirkene bedre tilrettelagt for synshemmede og folk med leseutfordringer.