Salgsvilkår og retningslinjer

Her finner du våre retningslinjer for enkeltgaver, fastgiveravtaler og betaling av kontingent årlig eller gjennom faste betalinger.

Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte (KABB) er en frivilling, interesseorganisasjon, som arbeider for å fremme aktiv deltagelse i samfunn og menighet gjennom likepersonsarbeid, likestilling og bedre livsvilkår for synshemmede og personer med dysleksi/lesevansker . Vi jobber for at personer med synstap og lesevansker skal få utøve sin tro på lik linje med andre.

Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og aktuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som er særskilt avtalt mellom partene foran, så lenge det ikke strider mot ufravikelig lovgiving. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Partene

Selger er KABB, Skogveien 22, 1831 Askim. Postadresse; Pb 333, 1802 Askim. Mail; kabb@kabb.no, tlf; 69 81 69 81, org. nr; 970 897 003.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som medlem/giver.

Pris

Den oppgitte prisen for medlemskap/giveravtale er den totale prisen medlem/giver skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligerekostnader som giver/medlem før inngåelse av avtale ikke er informert om, skal giver/medlem ikke bære. Dette gjelderimidlertid ikke gebyr for betaling i medlemmets/giverens egen nettbank e.l.

Betaling – gaver

Enkeltgaver

Gaver kan gis via egen nettbank med eller uten KID-nummer eller vår nettside via vipps.

Faste givere

Vi tilbyr faste giveravtaler via AvtaleGiro eller Vipps. Ved AvtaleGiro bestemmer giveren om beløpet skal trekkes 15., 20. eller 25. i hver måned. Vipps-betalinger trekkes på samme dato som signeringsdato. Ved signering av AvtaleGiro settes det en beløpsgrense, en øvre grense for hvor mye som kan trekkes. Det trekkes uansett aldri mer enn avtalt sum ved noen av betalingsmåtene. AvtaleGiro trekkes fra valgt bankkonto, og vil være synlig på forhånd gjennom nettbank. Vipps-betalinger trekkes fra valgt bankkonto og er tilgjengelige via nettside eller i Vipps-appen.

Betaling – medlemskontingent

Kontingent med årlig betaling

Kontingent kan betales via egen nettbank med AvtaleGiro-avtale eller KID- nummer, vår nettside, via Vipps eller SMS. SMS-betalinger belastes telefonregning, de andre betalingsmåtene via nettbank. SMS-betalinger belastes telefonregningen. AvtaleGiro trekkes fra valgt bankkonto, og vil være synlig på forhånd gjennom nettbank og varsles per e- post hvis det er valgt. Vipps-betalinger trekkes fra valgt bankkonto og er tilgjengelige via nettside eller Vipps-appen.

Betaling bladabonnement

KABB tilbyr årsabonnement på bladet Livet, bladet kan betales via giro i nettbanken med KID-nummer eller via vipps. Giro trekkes fra valgt bankkonto, og vil være synlig via nettbank. Vipps-betalinger trekkes fra valgt bankkonto og er tilgjengelige via nettside eller i Vipps-appen.

Endring eller avslutning av faste avtaler

Det er ingen bindingstid og du kan når som helst avslutte din avtale, ta kontakt med oss på e-post kabb@kabb.no eller ring oss på telefon 69 81 69 81. Dette gjelder avtaler om faste bidrag og abonnement uavhengig av betalingsmåte. E-post bør inkludere navn, adresse, telefonnummer og / eller epostadresse på giver eller medlem som ønsker å endre eller avslutte avtalen, samt eventuelt medlemsnummer. Ved avslutning av faste trekk per SMS, avsluttes dette ved å sende kodeord på den måten som er oppgitt i forrige trekkmelding per SMS. Ved avslutning av AvtaleGiro må betaler selv inn i nettbanken og slette eventuelle beløp som ligger til betaling etter at avtalen er avsluttet. Organisasjonen kan ikke gjøre dette på vegne av betaler etter at vi har fakturert for kommende måned.

Angrerett

Du kan si opp avtalen din med KABB når som helst uansett hvilken betalingsmåte du har valgt, ta kontakt med oss på telefon 69 81 69 81 eller kabb@kabb.no dersom du opplever mangler eller har spørsmål.

Skattefradrag

Årlige gaver til KABB på minst 500,- og inntil 25 000,- gir rett til skattefradrag. Medlemskontingent gir ikke rett på skattefradrag.
For at du skal få skattefradrag, må vi ha personnummeret ditt. Dine gaver vil da automatisk bli innberettet til skattemyndighetene. Du kan kontakte oss på telefon 69 81 69 81 for å registrere personnummeret ditt.

Personvern

KABB arbeider for å ivareta ditt personvern når du benytter deg av våre tjenester. Vår personvernerklæring kan du lese her.

Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har gjennomført betalingen og har overtatt tingen, gjelder ved abonnement på blad. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet
er særskilt avtalt mellom partene.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 400 600 eller www.forbrukertilsynet.no.
Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.