Landsstyret i KABB

Styret 2022 – 2025 for KABB ble valgt på generalforsamling i mai 2022. Styret har en funksjonstid på tre år og skal alltid ha et flertall medlemmer som har synsnedsettelser, lesevansker og/eller dysleksi.