Styre

Styret for  KABB, valgt på generalforsamling i mai 2022. Styret har en funksjonstid på tre år og skal alltid ha et flertall medlemmer som har synsnedsettelser, lesevansker og/eller dysleksi.