Styre

Dette er styret som KABBs generalforsamling valgte i 2016, og som fungerer fram til juni 2019.