Styre

Dette er styret som KABBs generalforsamling valgte i 2019, og som fungerer fram til juni 2021.