Vi jobber for at synshemmede og personer med lesevansker og dysleksi skal ha rett til å utøve sin tro og delta i kirke og fellesskap.

  • KABBs tilbud er åpne for alle syns- og lesehemmede.
  • Frivilling organisasjon startet for og av syns- og lesehemmede.
  • Hjelper menigheter og organisasjoner med å legge til rette.