Hva er KABB?

Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte (KABB) er en frivillig organisasjon, som arbeider for å fremme aktiv deltakelse i samfunn og menighet gjennom likepersonsarbeid, likestilling og bedrede livsvilkår for syns- og lesehemmede.