Hva er KABB?

Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte (KABB) er en frivillig, interesseorganisasjon, som arbeider for å fremme aktiv deltakelse i samfunn og menighet gjennom likepersonsarbeid, likestilling og bedrede livsvilkår for syns- og lesehemmede. Vi jobber for at personer med synstap og lesevansker skal få utøve sin tro på lik linje med andre.