Fagressurser

Nyere undersøkelser viser at 320.000 personer lever med ulike synstap i Norge. 5-10 prosent av befolkningen har store lese- og skrivevansker. KABB vil bidra til at syns- og lesehemmede kan være aktive i sine lokalmiljøer. Vi hjelper menigheter og organisasjoner med å legge til rette og gi faglige råd.
Her finner du blant annet våre veiledninger for trosopplæring: Se sammen, snakk sammen og «Synshemmet i menigheten.»