Fagressurser

Det er cirka 180 000 blinde og svaksynte i Norge. KABB vil bidra til at synshemmede kan være aktive i sine lokalmiljøer. Vi hjelper menigheter og organisasjoner med å legge til rette.
Her finner du blant annet våre veiledninger for trosopplæring: Se sammen, snakk sammen og «Synshemmet i menigheten.»