Tilrettelegging

Synshemmet i menigheten

KABB har i samarbeid med Borg bispedømme laget en håndbok for å ivareta synshemmedes behov i menigheten. Dette heftet gir gode råd til hvilke tiltak en bør gjøre for å møte synshemmede med best mulig tilrettelegging i kirken. Frank Tangen, kommunikasjonsrådgiver i KABB har skrevet teksten som tar for seg både utfordringer rundt universell utforming og spørsmål knyttet til forkynnelse og den synshemmedes integritet.

En håndbok for menigheten

Les også hvordan trosopplæringstiltak kan legge til rette for synshemmede barn og ungdommer: «Se sammen, snakk sammen.»