Førerhund – et viktig hjelpemiddel

I Norge finnes det omkring 300 førerhunder i arbeid for blinde og sterkt synshemmede brukere. 

Førerhundvalpene kommer til forvertsfamiliene allerede fra de er noen måneder gamle. ”Forutsetningen for at en hund skal kunne bli gode ”øyne” for blinde og svaksynte, er at den får vokse opp i et harmonisk hjem og får anledning til å omgås mange forskjellige mennesker”, skriver Veiviseren på sine nettsider.

Hundene er i vertsfamiliene til de er cirka et og et halvt til to år gamle. Da begynner opptreningen, og den varer fra 8 til 12 måneder.

Førerhunder blir definert som et hjelpemiddel og lånes ut fra NAV.

– Poenget med førerhunder er at den blinde eller sterkt synshemmede brukeren, skal få hjelp til å ta seg fram. Det er mange som synes det er vanskelig med hvit stokk. De trenger en førerhund for å få mot til å gå ut. Førerhunder er således et uvurderlig hjelpemiddel for mange. De gir blinde og svaksynte muligheter til å bevege seg trygt på egenhånd, forteller Unni Evensen.

Hundene hjelper til med mange daglige gjøremål, og mange opplever at livskvalitet øker gjennom mulighetene som førerhunden gir. De kan leve aktive liv.

Alle rettigheter på brukerens side Unni Evensen Førerhundkoordinator i Blindeforbundet

Når man får en førerhund, vil brukeren få et legitimasjonsbevis for hunden. På kortet står navn og adresse på brukeren og at denne personen er en førerhundbruker.

– Førerhunder kan ikke nektes adgang til spisesteder, butikker, taxi eller annen offentlig kommunikasjon. Og dette er hjemlet i henholdsvis næringsmiddelhygieneforskriftene, i tilgjengelighets- og diskrimineringsloven samt i yrkestransportloven, forteller Evensen videre.

Brudd på disse bestemmelsene kan føre til anmeldelse. Alle rettigheter er på førerhundens og brukerens side.

– Men det gjenstår fremdeles et stykke informasjonsarbeid. Vi ønsker ikke at førerhund og bruker skal  stoppes i døra eller bli avvist på taxiholdeplassen.

– Hunden skal ha på seg selen når den er på jobb, men selv om hunden legger seg ned for eksempel ved et bord og brukeren tar av selen, er hunden fortsatt en førerhund og har alle rettigheter, opplyser førerhundkoordinatoren.

Mer enn et hjelpemiddel

En førerhund fungerer som et teknisk hjelpemiddel noen timer hver dag. Alle de andre timene i døgnet er den bare en vanlig hund.

– Førerhunder skal gå i sele og jobbe noen timer hver dag, resten av tiden er den en veloppdragen familiehund som skal tas godt vare på med stell og kos, sier Evensen.

– Vi anbefaler blant annet at den skal luftes 4 til 5 ganger hver dag. Dagen starter gjerne med en liten morgentur der den får utrettet sine behov. En førerhund skal ikke ligge hjemme fra syv til fem og vente på eieren sin. Den må kunne bli med på arbeids- eller studieplassen.

Det finnes fire forskjellige skoler som utdanner førerhunder. Norges Blindeforbund, Veiviseren, Lund og Lions. Selv om skolene har litt forskjellig tilnærming, skal alle hundene i utgangspunktet kunne det samme. Det er NAV som godkjenner hundene, før de blir lånt ut til brukerne. Skolene leverer hunder etter anbud fra NAV. Og alle skolene har de samme kravene til hva en førerhund skal kunne. Hundene skal være fysisk og psykisk sunne, glade i mennesker, vennlige mot andre dyr, uredde, oppvakte og samarbeidsvillige.

En førerhund er i første rekke et hjelpemiddel for blinde eller sterkt synshemmede, dernest er den en god venn.

– Alle i familien skal selvsagt få ha et forhold til hunden og kose med den. Men det er i det alt vesentlige brukeren som skal lufte, stelle, fore, vaske, børste. Gjøre alt det som skal til i et godt hundehold, avslutter Unni Evensen.

Gode råd fra Blindeforbundet:

Førerhunden må̊ ikke forstyrres i arbeid

Ikke klapp førerhunden, spør brukeren først

Ta gjerne kontakt med brukeren av førerhund – ikke med hunden

Du må̊ ikke gi førerhunden mat eller andre godbiter

Vis ansvar og respekt slik at du ikke er årsak til at det oppstår problemer