Balansekunst

Undersøkelse om identitet og selvfølelse hos ungdom som har en synsnedsettelse.

 

Denne undersøkelsen handler om hvordan ungdom som har en synsnedsettelse, beskriver seg selv, og hvordan de konstruerer fortellingene om sine egne liv. Tilnærmingen er primært narrativ både teoretisk og metodisk. Data er semistrukturerte intervjuer med ni ungdommer fra 15 til 20 år.

Analyse av intervjuene viser at deltakerne er opptatt av utfordrende balanseganger – mellom å være barn og voksen, eller seende og blind. Vi finner videre at når deltakerne beskriver seg selv, gjør de som oftest dette gjennom aktiviteter de er interessert i, og som de mestrer godt. Fokuset er altså mer på det å gjøre enn det å være. Gjennom dette rettes oppmerksomheten mot hva de kan, og ikke mot synsvanskene. Aktiviteten kan også hjelpe dem med å holde på avstand vanskelige tanker og gi dem noe å gjøre.

 

Les «Balansekunst og identitet» her