Ledsagerteknikk

Illustrasjonsbilder: Fagbokforlaget

 

Personer med et sterkt synstap har ofte behov for hjelp eller ledsaging når de skal bevege seg fra et sted til et annet. Er du venn eller pårørende til en blind person, er det greit å kunne litt ledsagerteknikk. Slik kan du hjelpe den blinde på en enkel og effektiv måte som føles trygg for begge. Det finnes ingen absolutte regler for hvordan man skal ledsage, men det finnes måter å gjøre det på som fungerer godt.

Ledsagergrepet

Vier ledsagergrepet

Ledsagergrepet

Den blinde tar tak i armen til ledsageren. Om den blinde bruker sin høyre arm, bruker ledsageren sin venstre. Hvis den blinde bruker førerhund til vanlig, vil det være naturlig for den blinde å bli ledsaget gjennom sin venstre arm, ettersom førerhunden alltid leder på venstre side av den blinde. Det vanligste er at den blinde griper med tommel og langfinger rundt albueleddet til ledsageren. På albueleddet er det en knokkel på hver side, den blinde legger tommel og langfinger på disse. Ved å bruke dette grepet vil den blinde kunne kjenne og føle nokså nøyaktig hvordan ledsageren beveger seg, og ledsageren vil samtidig kunne styre den blinde.

Starte ledsagning

Vier ledsagergrepet 3

Viser ledsagergrepet

Når ledsageren skal gå med den blinde, må ledsageren først presentere armen for den blinde. Ledsageren kan dulte den venstre albuen sin forsiktig borti den blindes høyre arm. Da vil den blinde skjønne hvor armen til ledsageren er. Ledsageren står i ro til den blinde har kommet seg på plass. Den blinde skal stå ca. 15 cm bak ledsageren på ledsagerens høyre eller venstre side, avhengig av hva den blinde foretrekker.

 

Dør

Vier ledsagergrepet dør 2

Viser ledsagergrepet ved dør

Vier ledsagergrepet dør 2Når ledsager og den blinde kommer til ei dør, må ledsager tenke litt på hvilken vei døra slår. Den anbefalte måten å gjøre dette på, er at om døra slår til venstre, (hengslet på venstre side), skal ledsageren ha den blinde på venstre side. Likeledes skal ledsageren ha den blinde på sin høyre side, om døra slår til høyre. I begge tilfellene er det uavhengig om døra slår utover eller innover. Ledsageren åpner døra halvveis for så og overlate den til den blinde som åpner døra helt og lukker den igjen etter seg.

Dette er den teknikken man lærer om man går på kurs i ledsagertekknikk, men det finnes mange måter å gjøre dette på. I mange tilfeller vil ledsageren bare finne en tjenlig måte og gjøre det spontant.

Trapper og kanter.

Blant personer som ser litt, og ikke trenger fysisk ledsagning på samme måte som helt blinde, er det vanlig at ledsageren sier «kant» eller «trapp». Men dersom ledsagingen skjer ved at den blinde holder i armen til ledsageren med ledsagergrep, er det ikke nødvendig for ledsageren å beskrive veldig mye fordi bevegelsene kjennes. Ledsager kan heller markere ved å gjøre et lite stopp eller opphold rett før man kommer til for eksempel en trapp.

Trapp

Vier ledsagergrepet trapp

Viser ledsagergrepet, trapp

Vier ledsagergrepet trapp 2

Viser ledsagergrepet, trapp

Ledsageren bør sørge for å gå i trappen slik at den blinde kan holde seg i rekkverket med den ledige armen. Når ledsageren går ett skritt oppover eller nedover på første trinn i trappen, vil den blinde automatisk skjønne hva som skjer og vil enkelt følge med ledsageren. For å gjøre overgangen til trapp enda tydeligere for den blinde, kan ledsageren gjøre et lite stopp/opphold. Da blir den blinde klar over at det skjer noe nytt.

Den samme teknikken med at ledsageren gjør et lite stopp, kan også brukes når man kommer til en kant eller en annen hindring.

Passere i gangen

Vier ledsagergrepet passasje

Viser ledsagergrepet, passasje

Når ledsageren og den blinde skal passere en som går i motsatt retning, for eksempel i en gang, kan ledsageren vri ledsagerarmen litt bak ryggen sin slik at den blinde begynner å gå rett bak ledsageren, Akkurat i det man skal til å passere den gående i motsatt retning, kan ledsageren også snu seg litt sidelengs.

 

Stol

Vier ledsagergrepet stol 2

Vier ledsagergrepet stol 2

Når ledsageren skal vise den blinde til stolen der han eller hun kan sette seg, føres  ledsagerarmen til stolryggen og man legger hånden på den. Slik kan den blinde føle seg fram til stolryggen. Ledsageren kan eventuelt si «stol», men som regel vil den blinde skjønne hva som skjer.

Det finnes som sagt ingen absolutt måte å ledsage en blind på. Mange blinde har individuelle behov, og det meste kan løses ved å snakke sammen. Men metodene vi har beskrevet over, er gode og effektive for å lede en blind. Dette fagområdet kalles «mobilitet» og du kan finne informasjon på nettsiden «Sansetap» eller ved å kontakte for eksempel Statped Sørøst -Huseby kompetansesenter.