DAISY

DAISY er et lydbokformat spesialutviklet for synshemmede. Med en DAISYbok og en DAISYspiller kan du navigere deg frem og tilbake slik som du kan i en vanlig bok med visuell skrift. DAISYspillere er noe man vanligvis søker om som et hjelpemiddel.

Hva gjør DAISY lydbøker like anvendelig som vanlige bøker? Vi kan ta frem 6 punkter som kan tilrettelegges i hver bok.

Du kan enkelt bla i boka, med mulighet til å hoppe direkte til avsnitt og kapitel.

Du kan sette egne bokmerker i boka.

Du kan søke etter sidenummer i hele lydboka.

Du kan søke etter ord (Full versjon lydbok via PC).

Du kan skrive inn egne notater i lydboka (Løsningen via PC).

Du kan markere viktige deler av lydboka og bare lytte til disse merknadene (Løsning via PC).

Daisy er mye enklere og mer praktisk enn den gamle lydboka. Dessuten blir det slutt på alle kassettene som samler seg opp. Før måtte du forholde deg til en haug av kassetter for å høre en bok, med DAISY blir det en CD-Rom plate, som i utgangspunktet har plass til 50 timer.

DAISY- CD kan ikke spilles på vanlige CD-spillere. Du trenger en spiller som forstår DAISY formatet, slik som Plextalk og Victor. Du kan også få dataprogram som forstår DAISY formatet, slik som TBP-reader og LPplayer. Det er i hvert fall sikkert at du vil få stor glede av DAISY boka når alt utstyr er på plass.

Gratis DAISY-leser TPB Reader og AMIS Daisyspiller

Her kan du laste ned TPB-Reader, et gratis program, som gjør at du kan høre på DAISY-filer. For å laste ned klikker du her:

TPB Reader

AMIS Daisy -spiller: 

Amis-software program.Virker på flere platformer av windows 64 bits. Liste her

For mer informasjon kan du ringe 69 81 69 81 eller gå til www.daisy.org.

Super Nova Online Daisyspiller

For deg som bruker Super Nova, finnes det en online daisyspiller innenbygd. Beskrivelse av hvordan du bruker denne spilleren finner du i menyen til høyre. Eller du kan ringe Dolphin på 63 79 74 60.