Oppføringer av

Mennesker med funksjonsvariasjoner faller utenfor i kirken

– Boka «Religiøst medborgerskap – funksjonshemming, likeverd og menneskesyn», Cappelen Damm Akademisk, treffer kirka midt i solar plexus og dokumenterer at det er langt mellom lære og liv når det kommer til praktisk deltakelse og trosutøvelse for mennesker med funksjonsvariasjoner, sa generalsekretær Øyvind Woie da boka ble lansert i biblioteket på VID Vitenskapelige Høyskole, Oslo… Continue Reading Mennesker med funksjonsvariasjoner faller utenfor i kirken

Sunniva Gylver om annerledeshet

Sunniva Gylver (50) er prest i Fagerborg menighet i Oslo. Hun er opptatt av trosdialog mellom personer med ulik religion, og hun involverer seg sterk i miljøspørsmål.  I 2017 ble Gylver utsatt for en livstruende ulykke, her snakker hun om skadene hun fikk, annerledeshet, og tro. Innslaget ble først sendt på KABBmagasinet nummer 6 i 2018. Produsert av Jon… Continue Reading Sunniva Gylver om annerledeshet

Balansekunst – Synlige Stemmer

Å være blind er som å balansere på line. På den ene siden er uavhengighet, og på den andre hensyn. Her forteller Oma om sitt ønske om å være fri, helst kunne fly, eller reise til Peru på egen hånd. Trangen til å være fri og det å være blind kan være en dårlig kombinasjon. Lest av Jørgen… Continue Reading Balansekunst – Synlige Stemmer