Oppføringer av

Vi har ikke spesielle behov, vi har bare behov for like rettigheter

Regjeringen vil arbeide for funksjonshemmedes rettigheter. Men å ta FNs rettigheter for funksjonshemmede inn i norsk lov vil de ikke ha noe av. Hva er de så redde for? Av Øyvind Woie, generalsekretær i KABB Mange norske politikere har trykket FNs bærekraftsmål til brystet. Du har sikkert sett en rund, regnbuefarget bærekraftsnål på jakkeslaget til… Continue Reading Vi har ikke spesielle behov, vi har bare behov for like rettigheter

Mennesker med funksjonsvariasjoner faller utenfor i kirken

– Boka «Religiøst medborgerskap – funksjonshemming, likeverd og menneskesyn», Cappelen Damm Akademisk, treffer kirka midt i solar plexus og dokumenterer at det er langt mellom lære og liv når det kommer til praktisk deltakelse og trosutøvelse for mennesker med funksjonsvariasjoner, sa generalsekretær Øyvind Woie da boka ble lansert i biblioteket på VID Vitenskapelige Høyskole, Oslo… Continue Reading Mennesker med funksjonsvariasjoner faller utenfor i kirken

Sunniva Gylver om annerledeshet

Sunniva Gylver (50) er prest i Fagerborg menighet i Oslo. Hun er opptatt av trosdialog mellom personer med ulik religion, og hun involverer seg sterk i miljøspørsmål.  I 2017 ble Gylver utsatt for en livstruende ulykke, her snakker hun om skadene hun fikk, annerledeshet, og tro. Innslaget ble først sendt på KABBmagasinet nummer 6 i 2018. Produsert av Jon… Continue Reading Sunniva Gylver om annerledeshet