Det periodiske system

En samling korte fortellinger hvor forfatteren tar utgangspunkt i 21 grunnstoffer.

Usynlige traumer – fanget av følelser

Denne boken er bygget på nyere forskning innen traumefeltet. Hilde Eeg Foss, selv pasient i psykisk helsevesen, tar opp det hun kaller usynlige traumer.

Hans Nielsen Hauge – Saltmannen som forandret Norge

I nesten ti år hadde han sittet i fengsel uten dom. Så ble det krig i Europa, og det fantes ikke salt igjen i Norge. Jeg kan lage salt, tenkte Hans Nielsen Hauge.

Sammen er vi mer alene

I vår tid dyrkes idealet om det sterke, uavhengige og selvtilstrekkelige mennesket.

Historien om Gud i jødedom, kristendom og islam

En fascinerende 4000 års kulturhistorie. Dette er en bok som viser hvordan jøder, kristne og muslimer har sett og opplevd Gud gjennom historie.

Skaperkoden

I sin forståelse av moderne naturvitenskap kommer forfatteren ateistene et godt stykke i møte. Samtidig viser han at man på dette grunnlaget kan komme til andre og overraskende konklusjoner.

Endelig fri

Asia Bibi, en pakistansk, kristen fembarnsmor, ble i 2010 dømt til døden for blasfemi mot profeten Muhammed. Etter ni år i fengsel ble dommen omgjort av pakistansk høyesterett etter kraftig internasjonalt press - og Asia Bibi løslatt.

Norske forskningsbragder

Kjemikaren Unni Eikeseth, kjent som blant anna programleiar frå Newton, gir oss her dei mest spennande og sentrale oppdagingane frå dei siste 150 åra med norsk naturvitskapleg og medisinsk forsking.

Josef

Tor Åge Bringsværd har latt seg inspirere av blant annet jødisk legendetradisjon, Koranen og Bibelen.

Pappas hemmelighet

40 år etter at han ble misbrukt, forteller faren om de seksuelle overgrepene han ble utsatt for som barn.