Kirka og jeg, ett år 52 kirkebesøk

Ett år, 52 kirkebesøk. Elleve år gamle Muhammed kan ikke forstå hvorfor Kjersti ikke går i kirka hun er jo medlem der. Så, på guttens oppfordring, stuper Kjersti Opstad en januarsøndag inn i sin lokale kirke.

Livgivende tegn

Livgivende tegn er den bestselgende forfatteren Scott Hahns spennende guide til 40 katolske skikker og tradisjoner.

Veier til helhet

Boka presenterer elleve meditasjonsformer fra kristen tradisjon på en enkel og lettlest måte.

Universell utforming og samfunnsdeltakelse

I denne boken presenterer professor Inger Marie Lid ny kunnskap om hvordan samfunnet kan utformes for at flest mulig kan være aktive ut fra sine egne forutsetninger.

Mandeltreet

366 dikt av Haldis Totland Reigstad sammen med like mange bibelord. Boka er en andaktsbok med lyrikk for hver dag i året.
Krigsropet

Krigsropet i KABBs lydbibliotek

I denne utgaven kan du lese om frelsessoldat Knut Eidesen som har en sterk historie. Som tiåring måtte han flykte fra barndomshjemmet.

Frihetens sommer

Møtet med ranchen overgår alt Karoline har drømt om. I hjertet av Wyoming gjør alle sitt ytterste for at hun skal ha det bra. Bortsett fra Toby, som tydelig viser at hun ikke er velkommen.

Med tomme hender

«Med tomme hender» inneholder bønner til bruk i ventetider når vi forbereder oss: fra advent til jul, i fastetiden fram til påske, og i dagene mellom Kristi himmelfart og pinse.

Kan vi stole på evangeliene?

Det nye testamentes evangelier er fire fortellinger om hva Jesus sa og gjorde da han levde for 2000 år siden. Mange i dag er usikre på hva de skal tenke om disse skriftene. Er de historisk pålitelige?

Rytmer rett i hjertet

Denne boka løfter ikke bare fram en for mange glemt kulturarv - den belyser hvordan den kristne populærmusikken har hatt - og fremdeles har - stor betydning i mange menneskers liv.