Bare lyset kan beseire mørket

Sebastian Stakset - gangsterrapperen som hadde frontet en destruktiv og kriminell livsstil og vært et ikon for skarer av unge mennesker over hele landet - ble frelst. Men demonene som hadde styrt hans liv i mange år, ville ikke gi fra seg makten.

Gladys Aylward - barnas håp

Inspirerende, sanne historier om kvinner og menn som fulgte Guds kall. Gladys Aylward var sikker på at Gud hadde kalt henne som misjonær til Kina.

I ildovnen - Modige kristne i en farlig verden

Kanskje det er på tide å trekke lærdom fra en ny generasjon kristne i Midtøsten, kvinner og menn som står klippefaste i troen på Jesus.

Fra Luther til Peter

Øivind Østereng (f. 1970) ble nasjonalt kjent som talsmann for de såkalte Carissimi-prestene i Den norske kirke. Høsten 2016 bekjentgjorde han sin konvertering til Den katolske kirke i et portrett på NRK-TV (Torp). Dette er en viktig økumenisk bok, som alle reflekterende kristne vil ha utbytte av å lese.

Rom for en liten

Hvem er det som vil inn? Fortellingen bygger på juleevangeliet, men også på legendestoff om natten da Jesus ble født.

Gudsrikets tjenestekvinner

Hverdagen for kristne kvinner i ulike deler av verden kan arte seg svært forskjellig. Konsekvensene det får å tro på Bibelens Ord, vil avhenge av hvilken verdensdel du befinner deg i.

Gud til hverdags

«Hva er det å være menneske», spør Merete Thomassen i denne boka. Livet blir som regel noe annet enn det vi ble forespeilt.

Bedrag i København

Morgan Ravn reiser til Danmark på jakt etter informasjon om sin ukjente slekt. Ny bok i serien "Ren romantikk" fra Hermon forlag.

Vi møtte Jesus - og hvordan angår det andre

Eksperter er enige om at halvparten av oss har hatt eller vil få en uforklarlig opplevelse i løpet av livet. Likevel er det tabu å snakke om den slags.

Fortell dine barn

Hvordan kan formidleren bidra til at bibelteksten åpner seg for dem som hører på?