Planet i fare

Luft, energi, vann og søppel er ressurser som vi må bruke på en god måte. Dette er fire små bøker samlet til en bok. Temaet er det samme, men emnene er forskjellige.

Fri til å tjene

Dette er ikke enda en bok for å høyne kompetansen hos ledere. Det er en varsom veiledning tilbake til kilden.

Fra søndag til søndag

Boka gis ut i tilknytning til utgivelsen av ny bibeltekst og nye tekstrekker for kirkeåret.

Segl, katolsk årsskrift for religion og samfunn

Segl er et tidsskrift for katolsk humanisme. Gjennom et variert utvalg av artikler og temabolker forsøker årsskriftet på ulike måter å uttrykke innholdet i den katolske humanismen.

Jean Vanier, hjertets tenker

I denne biografien beskriver Higgins forholdet mellom filosofen, L.Arche-grunnleggeren og fredsarbeideren Jean Vanier.

Oscar Romero, de fattiges forsvarer

Biografien om Oscar Romero (1917-1980) tar for seg de dramatiske begivenhetene som ledet frem til mordet på den høyt elskede salvadoranske erkebiskopen.

Katedralen på Tjodalyng

Med Norges historie som springbrett slippes fantasien løs. Bli med tilbake til første del av 1100-tallet.

Rådet som forandret kirken

Forandringens vind har blåst kraftig i Den norske kirke de siste femti år. Rådet som forandret kirken handler om de sentralkirkelige organenes rolle i denne prosessen.

Vendepunkt

Hvordan kan folk tro når forutsetningene for tro ikke lenger er til stede? Allmenn kunnskap om kristendom er synkende. Mange opplever det som intellektuelt vanskelig å tro.

Det er vakrest når det skumrer

Erindringsroman om de store linjene i livet - døden, kjærligheten og lengselen etter det fullkomne.