Kunstverk som består av løse tråder mellom to stolper. Bokomslag.

Sannhets og forsoningskommisjonens rapport på lyd

Sannhet og forsoning

 

I juni 2023 la Stortingets Sannhets- og forsoningskommisjon fram rapporten om sitt arbeid. Den stadfester at samer, kvener, og skogfinner er blitt undertrykket og forskjellsbehandlet i Norge i flere hundre år. Rapporten bygger på over 700 personlige historier og kommisjonen ble ledet av Dagfinn Høybråten. Nå er rapporten innlest i lydversjon slik at både synshemmede og andre som har utfordringer med å lese, kan lytte til innholdet.

 

Fortjener å bli lyttet til

-Dette er et viktig bidrag til demokrati og medborgerskap, sier generalsekretær i KABB, Øyvind Woie.

-KABB har prioritert å lage en innlesning av høy kvalitet. Ella Gyri Groven leser, og vi valgte bort talesyntese som ofte benyttes som hjelpemiddel for synshemmede og personer med leseutfordringer. Vi vil vise at Sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid fortjener å bli lest og lyttet til. Vi i KABB har mye erfaring med å jobbe med smale grupper i samfunnet, som for eksempel synshemmede. Noen opplever kanskje å være en dobbel minoritet som både urfolk og  synshemmet. KABB vil være der for dem, sier Woie.

Han legger til at også Bibelen innlest på nordsamisk snart er klar til bruk.

 

Ella Gyris stemme

-Jeg fikk en vekker da jeg leste rapporten. Jeg er østnorsk selv og det er mye en ikke vet, sier Ella Gyri Groven som eier stemmen som leser rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen. Hun reflekterer videre over at mye av det som vi nordmenn er stolte av, for eksempel allemannsretten har sin bakside. Reindriftssamer har måttet vike for at folk skal få fri tilgang til fjellet.

-Problemet er ikke hvert enkelt vedtak, men alle de små vedtakene til sammen har hatt mye å si for samenes mulighet til å leve på sin tradisjonelle måte, sier Groven.

 

Ukjent historie

-Fornorskningspolitikkens dypere konsekvenser er minoritetenes avstandtaking fra eget språk og egen kultur, heter det i rapporten. Mange vil nok bli overrasket over de forskjellige områdene urfolkene i Norge er blitt undertrykket. Det være seg næringer som reindrift og fiske, religion, forskning, skolepolitikk og annet. Barn har blitt stemplet som evneveike på grunn av sitt språk og sin kultur. Gjennom Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport har alle mulighet til å sette seg skikkelig inn i vår ukjente historie. Lytt til rapporten i appen Lydhør eller i KABBs lydbibliotek.

Tid: 58 timer

Innleser: Ella Gyri Groven

Boknummer: 840091

Lenke til rapporten i lydbilioteket.