En mann overrekker et bilde til to kvinner

Giverbrev vår 2024: Hjelp oss å bryte flere barrierer!

Vi er heldige i KABB, vi mottar priser for det unike arbeidet vi driver. I mars fikk vi Pilegrimsprisen fra Nasjonalt pilegrimssenter. Prisen får vi for vårt pionerarbeid med å arrangere og tilrettelegge pilegrimsvandringer for mennesker med funksjonsnedsettelser.

I fjor høst fikk vi Diakoniprisen, fordi vi er en nytenkende og diakonal interesseorganisasjon for personer med synstap, lese- og skriveutfordringer.

Lenke til PDF av brevet som er sendt ut

Dette hadde vi ikke klart uten trofaste givere og støtte fra kirker og menigheter. Ved å støtte KABB sitt arbeid er du med på å bryte barrierer og flytte grenser!

Gi en gave på VIPPs her 

Eller tast inn VIPPs nummer: 753153

Denne våren får vi støtte fra Den norske kirke til å tilrettelegge og utvikle ei salmebok som for syns- og lesehemmede. Den skal lages i punktskrift, på lyd, i stor skrift og i digital utgave.

At du stiller opp for KABB er helt avgjørende dersom vi skal klare å utvikle og bevare vår kunnskap og kompetanse om tilrettelegging og inkludering.

Vi trenger deg på laget fremover. Du er en nøkkelperson for å fylle nye behov og utvikle tjenester og tilbud til synshemmede og mennesker med lesevansker.

Nå selger vi KABBhuset i Askim og flytter til Oslo. Vi må jobbe tettere på samarbeidspartnere innen kirke- og kristenliv. Huset har vært et godt verktøy for oss i mange år. Ny teknologi, behovet for nye tjenester og tilbud stiller andre krav.

Det er ikke bærekraftig å sitte med 720 kvm kontor og produksjonslokaler lenger. Nå vil vi bli mer tilgjengelige for medlemmer og brukere.

Det er mange organisasjoner og gode tiltak som ber om penger og støtte. Men vi trenger fremdeles en heiagjeng som ser at KABB gjør et unikt arbeid for mange mennesker som lett blir glemt og gjemt.

Det norske folk har nylig fått en helt ny bibeloversettelse. Bibelglade lesere med synstap eller leseutfordringer har ikke tilgang på den nye bibeloversettelsen. Ikke ennå, for KABB er såklart på saken.

Støtter du KABB bidrar du til at mennesker med funksjonsnedsettelser får tilgang på bibel, kristen litteratur, trosopplæring, tilrettelagte møteplasser og arenaer.

Vi trenger flere faste givere! I dag gir 270 personer faste månedlige eller halvårlige beløp. Klarer vi 50 nye i løpet av året?

Ring og registrer deg 69 81 69 81 eller send epost til kabb@kabb.no.

Du kan også starte givertjeneste på gi.kabb.no/fastgiver

Nye, fastgivere får den sterke diktboken til synshemmede Heidi Halvorsen.

Vil du gi en gave via bankkonto så er nummeret dette: 3000.16.15838

Askim, April 2024
Med vennlig hilsen

Øyvind Woie, generalsekretær