Hvordan oppleves nattverden for en som er blind?

Nattverden er innstiftet av Jesus, og i menigheter både innen Den norske kirke og i frimenigheter er det en viss variasjon rundt det praktiske i utdelingen av Jesu legeme og blod. Lenge har det vært vanlig å la den enkelte selv dyppe brødet i vinen, dette kalles intinksjon.

Likevel er det flere menigheter som ønsker å benytte seg av det tradisjonelle og litt mer høytidelige nattverdbordet der man kneler rundt alterringen. Denne måten kalles nattverd med knefall. KABB ønsker å bidra til at blinde i alle sammenhenger skal føle seg ivaretatt.

Vi har stilt tre personer med synshemming noen spørsmål angående deres opplevelse av det praktiske ved nattverden.

  1. Går du til nattverd?
  2. Hvordan blir nattverden delt ut i din menighet?
  3. Fortell litt om hvordan du opplever det praktiske rundt nattverdmåltidet.

 

Portrettbilde Asbjorn Gabrielsen

Asbjørn Gabrielsen (33) jobber som kateket i Søgne 

1.- Ja, jeg går til nattverd.

2.- Hos oss er har vi både intinksjon og nattverd ved knefall. Så i stedet for to stasjoner der man selv dypper brødet i kalken, har vi én stasjon med intinksjon og én med tradisjonell nattverd ved alterringen.

3.- Det som er vanskelig for meg, er dyppingen av oblat i vinen som jeg ikke alltid ser. Jeg liker best å få et glass og en oblat i hånden, så jeg går helst og kneler ved alteret, det er enklere for meg enn intinksjon.

 

Portrett Ranveig Bredesen
Ranveig Bredesen (34) er utdannet diakon og bor i Oslo

1.- Ja, jeg går til nattverd.

2.- Vi har intinksjon

3.- Det er viktig at menigheten som jeg går i fast, kjenner meg. Da er terskelen lavere for å be om hjelp. Jeg opplever at jeg bare kan gå ut av benkeraden, gripe en arm og henge på frem til stedet der nattverden deles ut. For øvrig synes jeg såkalt «Dip and go» er best.

 

Portrettbilde Malin Bjerke
Malin Bjerke (42) fra Saltnes Fredrikstad.

1.- Ja

2.- Intinksjon er vanlig i vår menighet.

3.- Jeg liker at presten sier hvordan vi skal gjøre det med oblat og dypping, slik at jeg unngår å gjøre noe feil. Jeg må ha noen å gå sammen med, da går det stort sett greit.